Nabízené služby

 Služby zemědělskou technikou.

Díky poměrně značnému vytížení nenabízím provedení běžných zemědělských služeb klasickou zemědělskou technikou. Domnívám se, že mnoho mých kolegů dokáže tyto služby nabídnout mnohem efektivněji. Disponuji však traktorovým nosičem pro horské oblasti (lidově zvaný „horská sekačka“), který vyniká vysokou svahovou dostupností  (cca 30° bočního náklonu dle aktuálních terénních podmínek) a kompaktními rozměry (šířka i výška 210 cm). S títmo strojem jsem schopen séct, sušit seno, lisovat seno do kulatých balíků o rozměru 120x120 cm a zejména mulčovat zanedbané travní porosty. Sazby práce vždycky vztahuju na tzv. Mth. Sazby za Mth jsou individuálně stanovené na základě terénních podmínek a stavu pozemku.

 

Zpracování projektový žádostí do operačních programů

Díky své další profesi nabízím zpracování „Žádostí o dotace“ a to do Operačního programu Životní prostředí a do Programu rozvoje venkova. Před zpracováním žádosti nabízím individuální konzultaci a předběžné posouzení šancec na obdržení dotace.

 

Další nabízené služby

Další nabízenou službou je drcení dřevního odpadu až do průměru 10 cm. Drcením pak vzniká
štěpka o délky 6 – 8 cm, která je po proschnutí velmi dobře využitelná jako palivo. Tento stroj agreguji s výše popsaným horským nosičem nebo i s níže uvedeným traktorem.

Kromě toho nově nabízím služby „klasickým" traktorem o výkonu cca 74 HP, s využitím čelního vývodového hřídele, čelní hydrauliky, a také čelním nakladačem s možností manipulace 0,5 t až do výšky cca 3,5 metru.